O firme Referencie Napiste nam
        Under construction


 

Sú dva základné smery, ktoré sa navzájom podporujú.

  • Vytváranie prímestskej elektromobilovej siete (PMES)
  • Výroba a predaj elekromobilov

PMSE je jednoduchšia, schodnejšia a hlavne oveľa rýchlejšia forma využitia elektromobilov v širšom rozsahu ako sieť diaľnic, ktoré v budúcnosti skutočne prepoja mestá.


Dáva tiež predpoklad pre rýchly rozvoj celého elektromobilového odvetvia ako:


- Výroba, predaj a servis elektromobilov
- Predaj a servis zariadení pre dobíjanie akumulátorov
- Prevádzkovanie dobíjacích staníc s využitím solárnych kolektorov (solárne kolektory)
- Prevádzkovanie parkovacích miest s dobíjaním EM
- Odťahová služba (rýchle dobitie na mieste)u


Naviazané služby:


- Požičovňa EMov s bezplatným parkovaním
- Rozvoj turistiky s možnosťou vstupu EMov do centier miest.


Predpokladá dohody s mestami o väčších právach pre elektromobily, vzhľadom na to, že neznečisťujú prostredie a sú oveľa tichšie ako automobily

- Bezplatné parkovanie s možnosťou dobíjania elektomobilu.
- Vchádzanie do centra vo väčšom rozsahu ako „špinavé autá„
- Elektrifikovať všetky autá patriace mestu (policajti, služby)


Obr. 1 Ešte stále nič netušiaci majitelia benzínového auta

webdesign by Grapix