O firme Referencie Napiste nam
        Under construction
 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
> Centrálna budova ŠVK
> 2 ďalšie historické objekty

Štátna galéria v Banskej Bystrici
> Hlavný výstavný priestor (bývalé Praetórium)
> Barbakan mestského hradu
> Hradná bašta
> Bethlénov dom
> Dom Skuteckého

Štátne múzeum v Banskej Bystrici
> Matejov dom
> Tyhányiho kaštieľ

Krajský úrad v Banskej Bystrici
Banky a poisťovne
> Dopravná banka Banská Bystrica
> Poisťovňa ISTOTA Svit
> Slovenská poisťovňa Rim.Sobota

Objekty zvláštneho významu
> Colný sklad
> Slovenské telekomunikácie
> Ministerstvo obrany
> Mincovňa Kremnica

Hotely
> Hotel SPP Banská Štiavnica
> Hotel ODBORÁR Vysoké Tatry
> Hotel KASKÁDY, Sielnica

Autosalóny
> Autosalón MAZDA Banská Bystrica
> Autosalón OPEL Banská Bystrica
> Autosalón FIAT Banská Bystrica
> Autosalón OPEL Lučenec
> Autosalón PEUGEOT NISSAN LION CAR

Ďalšie významné objekty
> Tipos a.s.
> Dom nábytku Banská Bystrica
> Povodie Hrona š.p. Banská Bystrica
> ABB Banská Bystrica
> Agentúra životného prostredia
> ELSYMOT Vlkanová
> Harmanecké papierne
> Bratská jednota baptistov
> LANDYS & GYR
> HT computers
> Kohaflex s.r.o.
> Alas Slovakia s.r.o.
> Belamo a.s.


webdesign by Grapix